Структурні підрозділи

Заходи до 85-річниці річниці вшанування жертв голодомору «Без права на забуття(1932-1933)» віртуальна презентація у мережі Facebook інформаційного списку літератури

Дата проведення: 
16.11.2017 - 11:00 до 19:00

До 85-річниці вшанування жертв Голодомору 16 листопада 2017 року Броварська міська бібліотека віртуально презентувала у мережі Facebook інформаційний список літератури до 85 - річниці вшанування жертв Голодомору «Без права на забуття (1932-1933)» в якому представлені всі книги про Голодомор, які є у фонді бібліотеки. 
Броварська міська бібліотека
Київської області
«Без права на забуття»
Віртуальна презентація інформаційного списку літератури до 85 – річчя вшанування жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні
Голодомор в Україні 1932 – 1933 років - найжахливіший злочин проти народу. Немає найменшого сумніву в тому, що це був свідомо спланований комуністичним сталінським режимом геноцид, який супроводжувався масовими репресіями проти державного, духовного, інтелектуального і творчого існування української нації. За неповний рік – з кінця 1932-го до середини 1933-го – від штучно організованого голоду в Україні померло близько 4 мільйонів громадян. В лютих муках ішли із життя 17 душ щохвилини, 1000 – щогодини, 25 тисяч – щодоби…
Пережити такі випробування могла тільки сильна нація. Наш народ пройшов не лише через пекло Голодомору й репресій, але й переміг у головному – український народ ожив і відновив свою державність. 
Броварська міська бібліотека запрошує всіх бажаючих ознайомитися з книгами по даній темі.
Про Голодомор 1932-1933 років в Україні: Закон України № 376-V прийнятий 28 листоп. 2006 р.// Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу.- К.: Вид.-во ім. О.Теліги, 2008. – 48с.
Борисенко В.К. Свіча пам’яті: усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / В.К.Борисенко. – К.: Вид.-во «Стилос», 2007. – 288с.
Великий голод в Україні 1932-1933 років: свідчення очевидців для Комісії Конгресу США: в 4-х т. / [виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – Т.1. – 838с.
Васильєв С. Геноцид 1932-1933 років / С.Васильєв// Військо України. – 2016. - № 11. – С.50-53.
Все про Голодомор 1932-1933 років // Країна. – 2016. - № 45. – С.1-25.
Голодна смерть на багатих землях (1932-1933 роки у спогадах мешканців Бердичівського району). – Житомир: «Полісся», 2008. – 120с.
Голодомор не зламав України: [1932-1933 роки в Україні] // Урядовий курєр. – 2016. – 26 листоп. – С.1;5.
Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / упоряд.: Р.Я. Пиріг. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.- 1128 с.
Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу.- К.: Вид-во ім.Олени Теліги, 2008. – 48с.
Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: матеріали Всеукраїнської наук.конф.: Київ, 15 листоп. 2002р. – К.: МАУП, 2003. – 280с.
Горошко С.І. Голодомор 1932-1933 років: українська гуманітарна катастрофа ХХ століття / С.І. Горошко, В.В.Михайличенко. - К.: Україна, 2016. – 180с.
«Два дні мати лежала мертва, а ми вовтузилися поруч, бо не знали, що робити…»: українці, які пережили голодомор і стали успішними / підгот.: Д. Мандзюк // Країна. – 2016. - № 45. – С.7-11.
Книга скорботи України: Київська область /[ редкол.: Герасимов І.О, Вишневський Р.Г. та ін.]. - К.: Вид-во «Молодь», 2003. – В 4 т.- 417с.
Кому був вигідний голодомор?. – К.: МАУП, 2004. – 64с.
Конарєва Л. Скільки українців загинуло під час Голодомору? / Л. Конарєва // Урядовий кур’єр.- 2016. – 15 берез.- С.1;4.
Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест. - Луцьк.:ВМА «Терен», 2007. - 456с.
Лактіонов-Стезенко М. Смак трави: листи від громадян, котрі під час голоду жили у різних областях України / М. Лактіонов-Стезенко. – К.: Дніпро, 2003. – 379с.

Лиха коса Голодомору: 1932-1933/[ Багмет М.О., Журба М.А., Панченко П.П. та ін.]. – К.: Україна, 2008. – 432с.
Мейс Д. Україна: матеріалізація привидів / Джеймс Мейс. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 688с.
Міщенко О. Безкровна війна: книга свідчень /О.Міщенко. – К.: Молодь.- 1991. -176с. 
Національна книга пам’яті: Київська область: наук. вид. / упоряд.: В.Г.Бутник , А.І.Гай та ін.; за заг.ред. В.І.Ульянченко; Український інститут Національної пам’яті. - Біла Церква: Вид-во «Буква», 2008.- 1374с.
Полянецький В.А. Голодомор у першій столиці: трагічні події в Харкові /В.А. Полянецький , І.В Шуйський.- Х.:Оригінал, 2009. - 288с.
Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД.- К.: ВД «Стилос», 2007. – 604с.
Сльоза пекучої пам’яті:свідчення очевидців Голодомору 1932-1933 років на Київщині: у 2-х т./упоряд.: А.І.Гай .- Біла Церква: «Буква», 2009. - Т.1.– 798с.
Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури / О.Стасюк. – К.: «Стилос», 2008. – 224с.
1933: «І чого ви ще живі?» / упоряд.: Т. Боряк . – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. - 720с.
33-й: голод: Народна Книга - меморіал / упоряд.: Л.Б.Коваленко, В.А.Маняк. – К.: Рад. Письменник, 1991. – 584с.
Український голокост 1932-1933: свідчення тих, хто вижив: у 2-х т. / упоряд.: О.Ю.Мицик.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – Т.1.- 296с.
Український хліб на експорт: 1932-1933/ за заг.ред. В.Сергійчука. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – 432с.
Шноре Е. «Без Голодомору Україна зараз була б заможною європейською національною державою – як Франція» /Едвінс Шноре // Країна. – 2013. – № 45. – С.16-19с.